Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Ülkemizde 2012 Haziran ayında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve akabinde çıkarılan yönetmelikler ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu uzman ve teknik elemanların istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.Bu nedenle, programda endüstri ve kamu kuruluşlarınınzaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği teknikeri" yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu programı bitirenlere "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" unvanı verilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri her türlü kamu, özel sektör işyerlerinde istihdam edilme imkanı bulacaklardır. “İş Sağlığı ve Güvenliği” programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Acil Afet ve Yardım Yönetimi”, “İşletme”, “Sağlık Yönetimi”, “Sosyal Hizmetler” lisans programı bölümlerinde  yüksek öğrenimlerini sürdürebilmektedirler. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda "C Sınıfı iş güvenliği uzmanı" unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans Programı mezunları işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alarak, iş sağlığı ve güvenliğini koruyacak düzeyde bilgi ve yeterliliğe sahip olacaklardır. Bunun yanında program mezunları şu konular hakkında yeterlilik kazanacaklardır:
·         İş güvenliği ve sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma
·         İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma
·         İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma
·         İş güvenliği ve sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
·         İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma
·         Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma
·         İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma
·         İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma
·         İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme
·         Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapma
·         İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma
·         İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme
·         Bir kurumda iş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama
·         Yapılan işe uygun olarak İş Güvenliği ekipmanlarının kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmektir