İnşaat Teknolojileri

         İnşaat sektörü bütün ekonomilerde lokomotif görevi yapmasından dolayı, her zaman önemli teşvikler ve yatırımların kaçınılmaz olduğu odak bir sektördür. Dolayısıyla, İnşaat sektörü istihdam artışında etken rol oynamaktadır. Bu amaçla İnşaat teknolojileri bölümü mezunlarımızın; baraj, yol, su, hava alanı, konut , spor tesisleri, resmi devlet dairelerinin kontrolörlük birimleri, yerel yönetimlerin kontrolörlük birimleri, özel denetim birimleri, tüm resmi ya da özel kurumların inşaat daireleri ve proje ofislerinde görev alabilirler.

          Ülkemizin aktif deprem kuşağında olması, inşaat sektöründeki gelişmeler ve iyi yetişmiş ara eleman ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda bu ihtiyacın karşılanmasında, İnşaat Teknolojileri bölümü önemini daha da artırmaktadır.