Mekatronik Programı


Mekatronik; makine, elektronik, yazılım ve control mühendisliğine dayanan çok kontrollü bir programdır.Gelişen teknolojiye bağlı olarak birçok alan ve sektörle bağlantılı olan mekatronik hemen her evde kullanılan elektronik cihazların dizaynı ile ilgilenmektedir.

Mekatronik, teknolojik ürün tasarımında makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar bölümleri ile disiplinlerarası bir alandır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde önemli bir yer edinmiş olan mekatronik, tasarım ve üretimde kritik bir role sahiptir. Mekatronik eğitimine devlet-üniversite-endüstri işbirliği içerisinde, giderek daha fazla ağırlık verilmektedir.

Yüksekokulumuz Mekatronik bölümü mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile Makine Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümleri'ne geçiş yapma imkanına sahiptirler.