Meslek Yüksekokulumuz Hakkında

             
            Meslek Yüksekokulumuz Ağrı ili Patnos ilçesinde 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi    uyarınca 03/10/ 2012 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde Makine, Mekatronik, Elektrik, İnşaat Teknolojisi,Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ve Bilgisayar programları mevcuttur. Okulumuzun güçlü yönleri, ihtiyaçları analiz edilerek amaçlarımız ve hedeflerimiz belirlenmiştir.
 
             İnsan kaynakları açısından ülkemizdeki en önemli eksiklik sektörlerdeki “kalifiye ara elemanı” yetersizliğidir.Kalifiye eleman sektörler için olduğu kadar, ülkemizin kalkınması içinde en önemli faktör olup, ekonomide kaynakların verimli kullanımında büyük önem taşımaktadır. Özellikle bölgemizin sektör talepleri ve ihtiyaçlarına göre mevcut bölümlere ilaveten yeni bölümler ve programlar açmak için çalışmaktayız. Okulumuzda mevcut bölümlere 2018/2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmasını hedeflemekte ve bu hedefe ulaşırken imkânlarımızı en iyi şekilde kullanmak amacındayız.