Misyon-Vizyon

 

 Misyon

       Bilime ve bilimselliğe bağlı, uluslararası düzeyde akademik ve mesleki teknik beceriler ile donatılmış, mesleki ahlaka sahip, özgüveni yüksek, aydın, hoşgörülü, insani ve etik değerlere saygılı, yüksek performanslı insan gücü yetiştirmektir.

 Vizyon

       Mesleki eğitimin önemini kavratan, Türkiye'de Mesleki eğitimin düzeyini yükselten, iş yerinde uygulamalı eğitimine önem veren, ülke standartlarında kariyer kazandıran, işletmelerimizin ulusal ve uluslararası rekabeti için, stratejik insan kaynağı oluşturan bir yüksekokul olmak.