Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Amaç

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük mönü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen elemanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir.

Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, çocukları seven, hoşgörülü, sabırlı, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, el becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan, görsel sanatlara (Müzik, Resim, Drama, Oyun gibi) ilgi duymak gibi özellikler taşıması gerekmektedir.

Yaz Stajı

II. yarıyılsonunda öğrencilerden okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri, sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, hastaneler, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı aile danışma merkezleri, halk eğitim merkezleri ve ilgili diğer kurumlarda30 iş günü yaz stajı yapmaları istenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkânına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri ve ikinci yılda alacakları derslerle ilgili olarak yapacakları diğer uygulamalara bir temel oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Hizmet planı

Çocuk Gelişimi Bölümümüzde normal veya özel gereksinimleri olan çocukların gereksinime bağlı olarak çeşitli değerlendirme araçları kullanılarak gelişimlerinin değerlendirilmesi, ailelere gelişime yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması, özel gereksinimli çocukların gelişimsel açıdan tanılama çalışmaları ve aile danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

Staj yapan öğrencilerimizin, staj alanında sorumlu oldukları çocuğun gelişimi ve aile hakkında genel bilgiler edinmeleri; karşılıklı sohbet ortamında gelişen ve çocuğun zihinsel, psikolojik, duygusal gelişimine yönelik önerilerin sunulduğu aile görüşmeleri yapmaları planlanmaktadır. Her çocuk için ayrı bir dosya kaydı yapılarak öğrencilerimizin rutin kontrollerle çocuk gelişimi takibini de öğrenmeleri sağlanabilecektir. Ayrıca, ailelere bireysel ya da grup toplantıları yapılarak anne baba eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Alanları

İdareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak Özel kreş ve anaokullarında,

İdareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,

Usta öğretici olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında,

Ana-baba eğitimcisi olarak Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde,

Bakıcı anne olarak Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında,

Tasarımcı olarak Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde,

Çocuk bakım elemanı olarak Çalışan anne – babaların çocuklarının bakımında,

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında,

· Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde,

Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında,

Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde,

Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda,

Anaokullarında,

Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,

Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,

Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde,

Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında,

Eğitsel oyuncak üretiminde,

UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,

Sivil Toplum Örgütlerinde ,

Çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler.

Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilir.

Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları;

· Anaokul Öğretmenliği,

· Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği,

· Okul Öncesi Öğretmenliğidir.