Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ                                                                                         

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYONU PROGRAMI                                                                

 

BİZ KİMİZ: Biz; Engellilerin omuzuna değil, yüreğine dokunan gönüllüleriz…

 VİZYONUMUZ: Değişen toplumun ve ENGELLİ bireylerin, mevcut ve olabilecek sorunlarını, alışılagelmişin dışında; pozitif bilimler ışığında, bilgi ve yeteneğimizin yanına, gönüllülüğümüzü de ekleyerek, engelliler için daha yaşanabilir bir dünya tesis etmek istiyoruz. Bunun için de toplumda özürlü bilincinin oluşması için bilgi ve  görgümüzle öncülük ederken, engellilerinde, anayasa, yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan haklarını bilmelerini ve bu haklardan asgari düzeyde istifade etmelerini sağlayacağız.

 MİSYONUMUZ: Sosyal hizmet uzmanlığını farklı bir boyutta ele alarak, Engelli gruplarını tanıyan, engelli haklarını öğrenmiş, Engellilerle ve aileleriyle doğru iletişim kurmanın, duygusal bir yaklaşım değil, profesyonel bilgi, deneyim ve yaklaşım gerektirdiği bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek.

 BİZ: Sosyal psikolojinin yanı sıra, engelli psikolojisini bilen, davranışlarını yönlendirebilen, Engellilerin hayatla iletişimini, güçlü şekilde tesis etmeye çalışan profesyonel  elemanlar olarak yetişmekteyiz. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programının öğrencileri olarak bizler, pozitif bilimlerin tüm olanaklarına sahip olmanın yanında, manevi değerleri de öğrenerek , engellilerin manevi dünyalarına ışık olmaya gayret edeceğiz. Çünkü sağlık ve eğitim kadar önemli bir olgu daha vardır ki, o da dindir…

 DEĞERLERİMİZ: İnsanı merkeze koyan anlayış ve bilimsel yaklaşımla bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir sosyal politikasına katkıda bulunarak, ülkemizin dezavantajlı gruplarının(engellilerin)  sosyo-kültürel açıdan, gelişmesine katkı sağlamak için evrensel boyutta bilgi üretmek, eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak, nitelikli ve bilim ufku geniş; çağdaş, bilimsel ve kültürel donanımlı, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş ve sosyal hayatında uygulayabilen bireyler yetiştirmek; toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının değişimine, gelişimine ve canlanmasına katkı sağlamaktır.

 TOPLUMA SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR: Farklı şeyler  söylemek, insanın kendisinin ve çevresinin değişmesinden ortaya çıkan tüm sorunların kaynağını tanımamızı sağlayabilir…Değişen toplumun ve değişen bireylerin mevcut ve olabilecek sorunları ,alışılagelmişin dışında yeni mesleki  gelişmelere izin verilerek çözülebilir.

 Bunun için, Çözüm üreten, iddialı bir söylemle ortaya çıkmak gerekiyor. Tıpkı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri  Meslek yüksek okulunda bu yıl açılan, Engelli bakımı ve Rehabilitasyon Programı gibi…Bu farklı söylem ve çıkışınız, çoğu zaman tepkileri ve birçok cevap isteyen soruları da beraberinde getirmiştir…Bu tepkiler her zaman olmuştur ve olacaktır…

 Tarihsel açıdan benzer olguları incelediğimizde, farklı olana karşı her zaman bir direnç sergilene gelmiştir. Bu tepkilere rağmen, bu farklı tarzı ve bilimsel yaklaşımları sayesinde ,insanoğlu doğru olana ulaşabilmiştir.

 Unutmamak gerekir ki, sağlıkta, eğitimde, kültürde, sosyal güvenlikte ve sosyal hayatın tüm alanlarında ,kısaca insanın olduğu her yerde psiko-sosyal yardıma her zaman ihtiyaç vardır.

 Biz öğrenciler olarak, yapılan bu gayrete karşılık yüreğimizi ortaya koyarak, engellilerin omzuna değil, yüreğine dokunacağız.

 Ayrıca Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon  bölümü öğrencileri; sağlık ve davranış bilimleri, eğitimli ve bütüncül yaklaşımlarla birey, aile ve toplum  düzeyinde ekletik [seçmecilik, çeşitli  görüşlerden seçilmiş fikirleri bir araya toplama] yöntem ve tekniklerle psiko-sosyal sağlık boyutunda çalışan yardım ve destekleme branşını icra edeceklerdir.

 Fonksiyonları bakımından bölümümüzü şöyle tanımlayabiliriz:

1-Uyumlaştırıcı,

2-Koruyucu-önleyici,

3-Rehabilite edici,

4-Sorun çözücü,

5-Psiko-sosyal boyutta tedavi edici ve iyilik halini geliştirici,

6-Uygulamalı,

7-Engellinin kim, engellinin ne olduğunu bilen kendi alanında uzman kişilerdir.

 Engellinin Bakımı ve Rehabilitasyonu programı yeni  bir dal olarak toplumdaki hak ettiği saygın yerini şimdiden almıştır. Diğer üniversitelerimizde bu bölüme hak ettiği ilgiyi göstermeye başlamış ve bir çok üniversitede bölümün açılması sağlanmıştır.

Bu dal önemlidir ama bu dalın önemini anlayabilmek için, engelli gerçeğini iyi bilmek gerekiyor. Bu da ,engellilerin kim ve engellinin; toplumla bütünleşme sorunlarının neler olduğunu doğru tespit etmek ve anlamakla mümkündür…

 Bu sorunlar;

Engellinin yoksul ve yoksun olan aile hayatı,

Eğitim durumu

Sosyal güvenlik durumu ,

İletişim-iletişimsizlik sıkıntısını

Erişebilirlik ve ulaşılabilirlik durumu

Engelli ve yoksulluk olgusu (sosyo-ekonomik durumu)

ulaşım-fiziksel çevre ve ulaşım gibi sorunlardır.

Ayrıca engellilerin çaresizliklerini ,hayata olan  küskünlüklerini, yalnızlıklarını, yeterince ilgi ve sevgi görmemiş yoksunluklarını,dinlenmemiş,anlaşılmamış,itilmiş-suçlanmış,engellenmiş,ilgilerini gün yüzüne çıkarmak, becerileri ve yetenekleri düzeyinde sosyal gelişme ortamı bulmalarını sağlamak, ruhsal-sosyal-eğitsel-ekonomik  yardım ve destek alamamış, idealsiz bırakılmış engelli bireyin ilgisizlikle ve duyarsızca kendi kaderlerine terk edilmiş durumlarını analiz etmek, dalın önemli çalışma alanını oluşturmaktadır.

 Ayrıca, İnsan olmanın onurunu, sosyal adalet kavramıyla destekleyecek, bir hizmet departmanı olarak, eğitim kurumlarında, sosyo-kültürel etkinliklerde, sosyal güvenlikte etkin ve yetkinliği güçlendirilmiş olarak mezun olacak profesyonellerimiz, hedefe ulaşmada doğrudan insana yardım etmenin  başarılı uygulayıcıları olacaklardır.

 Engelli bakımı ve Rehabilitasyon bölümü, yeni bir hizmet anlayışı ile engellilerin yaşama azmini arttıracak ve onların yaşama dair isteklerini güçlendirecek, bilgi ve donanıma sahip elemanlar olarak yapacakları hizmetleriyle, toplumda güven ve başarı kazanacaktır.

 İddia ediyoruz , eğer uygulamadaki model, farklı yaklaşımlarla desteklenerek geliştirilebilirse mesleğimiz, toplumun zihninde yeni bir sosyal tasarım olarak algılanabilecektir.

 Unutmamak gerekir ki, hayat  paylaşmaktır,  zamanı, acıları ve sevinci . Zamanı paylaşırsanız , onu anlamlandırırsınız, acıları paylaşırsanız, onu azaltırsınız , sevgiyi paylaşırsanız ,onu çoğaltır ,dünyayı sevgiyle bezersiniz…

Bizlerde, engellilerle hayatı paylaşarak, engellilerin omzuna değil, yüreğine dokunmak istiyoruz…

 Biz Türkiye Cumhuriyetindeki üniversitelerde, Alanında İlk ve öncü Olan bir Bölümüz

 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU/ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

www.agri.edu.tr/

 

 

ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYONU 2013-2014 YENİ MÜFREDAT