Müdürün Mesajı

Çiçeği burnunda, yeni kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemizin yeni filizlenen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Müdürü olarak sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum.

Öncelikle öğrenci adaylarına seslenmek istiyorum:

Ülkemizin ahlaklı öğrencilere, bilime ve aydınlık yarınlara ne kadar ihtiyacının olduğu bilinmektedir. Güzel Ülkemizin idealist gençleri olan sizleri “Medeniyetler Geçiti” Ağrı ilindeki Üniversitemize davet ediyorum.

Öncelikli hedefimiz; mezun ettiğimiz öğrencilerimizin aldıkları eğitim ve öğretimle doğru orantılı olarak, kolayca iş bulma imkânlarını sağlamak olacaktır.

Yüksekokulumuzu sizi hayata hazırlayan bir kurum olarak değil, hayatın kendisi olarak algılamalı ve değerlendirmelisiniz

Yüksekokulumuz yeni kurulmakla birlikte fizikî yapısı, aktif öğrenmeyi destekleyecek biçimde planlanmış ve geniş bir teknolojik donanıma sahip olacaktır.

Değerli Meslektaşlarım,

Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları gerçekleştirmek ve bunları hayata geçirmek; öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermek için sizleri yurt içinde ve yurt dışında görevlendirip eğitimin kalitesini artırmak, bilgi akışını sağlamayı amaçlamaktayız. Yüksekokulumuzun sosyal, kültürel ve bilimsel alanlardaki çıtasının yükselmesi sizlerin elindedir. Sizlere güvenim sonsuzdur.