Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Hastalıkların doğru teşhis ve tedavisi sağlık bilimlerinin en önemli amaçlarını oluşturmaktadır. Toplumun sağlıklı kişilerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi oldukça önem taşımaktadır. Bu erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi laboratuvar yöntemleri hekimlere çok değerli veriler sağlamaktadır. Bu program çerçevesinde; temel laboratuvar tekniklerini iyi bilen tıbbi laboratuvarların tüm bölümlerinde (biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, endokrinoloji vb) çağdaş teknolojiyi kullanabilen, buna ek olarak yeterli imkanlar olmadığında ellerinde bulunan geçerli yöntemlerle analiz yapabilen laboratuvar teknikerleri yetiştirilmektedir. Bu programdan mezun olacak öğrencilerimiz tıbbi laboratuvar teknikeri olarak özellikle son yıllarda açılan kamu ve özel hastaneler, tıp ve görüntüleme merkezleriyle birlikte oldukça geniş bir çalışma alanına kavuşmuştur..