İç Kontrol

 

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

        STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
                              1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
                              1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
        STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                              2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
        STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                              3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
        STANDART 4. Yetki Devri

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

        STANDART 5. Planlama ve Programlama
        STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
                              6.1 Risk Belirleme Kartı 
                              6.2 Risk Envanteri 
                                    Risk Kayıt Formu 
                           6.2.2 Risk Oylama Formu 

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
     
        STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
        STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
        STANDART 9. Görevler Ayrılığı
                               9.1 Birim Görev Tanımları
                                  9.1.1 Müdür Yardımcısı
                                  9.1.2 Yüksekokul Sekreteri
                                  9.1.3 Özlük İşleri
                                  9.1.4 Sivil Havacılık Bölüm Başkanı
                                  9.1.5 Tahakkuk Birimi
                                  9.1.6 Taşınır Kayıt Birimi
                                  9.1.7 Yazı İşleri Birimi                     
        STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                              10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
        STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
                              11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
                                  11.1.1.1 Akademik
                                 
11.1.1.2 İdari

                              11.3.1 İş Devir Formu
        STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
                              12.1 Toplantı Tutanağı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   
        STANDART 13. Bilgi ve İletişim
        STANDART 14. Raporlama
        STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
        STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
   
       STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                             17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü ve Komisyon
       STANDART 18. İç Denetim