2018 BESYO Özel Yetenek Sınavı Kesin Sonuçları


Erkek Adaylar
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Genel
Milli
Şehit, Gazi ve Gazi Yakını

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Genel
Milli
Şehit, Gazi ve Gazi Yakını

Engelli

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İ.Ö.)
Genel
Milli
Şehit, Gazi ve Gazi Yakını

Engelli

Kadın Adaylar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Genel

Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Genel

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İ.Ö.)
Genel


ELEMEYİ GEÇEN YEDEK LİSTESİ

Erkek Antrenörlük İ.Ö. Yedekleri 

Kadın Antrenörlük İ.Ö. Yedekleri

NOT: İlan edilen kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asil adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan asil adayların yerine listede ilan edilen yedek adaylar sırası ile kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. Yedek listelerdeki adaylarında ilgili kontenjanları doldurmaması durumunda genel yedek listedeki adaylar sırasıyla kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.