Beden Eğtiimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünün temel amacı ilköğretimin ikinci kademesi ve Liselere öğretmen yetiştirmektir.