İdari Personeller

Yüksekokul Sekreteri  Veysel DOĞAN Telefon : 2629  E-posta : vdogan@agri.edu.tr
 
 

 
 

Tahakkuk Servisi  Mikail ÇELİK Telefon : 2639  E-posta : mcelik@agri.edu.tr
 
 
  

 
 

Yazı İşleri ve Personel Özlük İşleri Tülay TEMUR Telefon : 2638  E-posta : ttemur@agri.edu.tr

 
 

 

Bölümler Sekreteri  Deniz SAĞLAMTAŞ Telefon : 2606  E-posta : dsaglamtas@agri.edu.tr