Yüksekokulumuz Hakkında

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun  kuruluşu; Millî Eğitim Bakanlığının 5.10.2010 tarihli ve 18018, 18034, 18004 sayılı yazıları üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25.10.2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. Şu an Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümleriyle eğitim öğretimine devam etmektedir.