YÜKSEKOKULUMUZA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 
2015-2016 eğitim-öğretim yılında üniversite kayıt işlemleri e-devlet üzerinden veya şahsen yapılacaktır.

e-devlet üzerinden kayıt yapmak isteyen adaylar elektronik kayıt işlemlerini 28 Temmuz- 5 Ağustos 2015 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden yapabilirler. Şahsen kayıt yapmak isteyen öğrenciler ise kayıt işlemlerini 03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine müracaat ederek burada görevli personelimiz ile yapabileceklerdir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni mezuniyet belgesi,
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul veya alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge,
c) 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf istenmektedir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR  

a) Elektronik kayıt yaptıran adaylar, Üniversitelere gidip tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Elektronik kayıt işlemlerinin ardından 28 Eylül 2015 tarihinde eğitim öğretim başladığında kayıt evraklarını Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
b) Şahsen kayıt yaptıracak adaylar Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinde kayıt işlemlerini kendileri yaptıracaklardır. Posta ile kayıt yapılmaz.
c) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti ve fotokopisi kabul edilmez.
d) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
e) Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
f) Üniversitemiz kayıt yaptıracak adaydan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
g) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

Yrd. Doç.Dr. Selvinaz YAKAN
e-posta: syakan@agri.edu.tr    
Tlf: (0472) 711 4002 / 6535