YÜKSEKOKULUMUZA YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANI

Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplatısında kabul edilen; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca düzenlenen 2015 yılı Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları ve Koşulları Yükseköğretim Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanmış olup, Yüksekokulumuza Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanı 7 (Yedi) olarak belirlenmiştir. 

Yüksekokulumuz Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları için  Üniversitemize başvuru yapılacak olup başvuru tarihlerine, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Yüksekokulumuza yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına kabul edilecek öğrencilerden alınacak ücretlere ve diğer koşullarına ilişkin bilgilere yine bu siteden ulaşabileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu'nun internet sitesinde yer alan Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrencilere İlişkin Kurallar daha sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

Bu konuda alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgilerde Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz internet sayfasından kamoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Yüksekokulumuz internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.  

Yrd. Doç. Dr. Selvinaz YAKAN
e-posta: syakan@agri.edu.tr