Misyon-Vizyonumuz

Misyon
Günümüz dünyasının teknolojik ve sosyolojik değişimine ayak uydurmak, çağı yakalayıp, gelecek için hazır bulunmak amacıyla evrensel değerlerle miili değerleri birlikte kucaklayan ve özümseyen, çağımızın gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına çevreye ve demokrasiye saygılı, temel eğitimini almış, tercih edilen nitelikli mesleki teknik elemanlar yetiştirmek ve mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış bireyler yetiştirmektir.      
Vizyon
       İlimiz ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite, hayvancılık ve toplum işbirliğini yaratıcı faaliyetlerini ortaya çıkartan, ulusal ve uluslararası platformda tanınan saygın ve lider bir yüksekokul olmaktır.