YÜKSEKOKULUMUZ HAKKINDA

elal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu (HÜYO) 13 Kasım 2010 tarih ve 27758 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2010/1059 nolu Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Yüksekokul bünyesinde “Hayvansal Üretim ve Yönetim Lisans Programı” adı altında şimdilik tek bölüm bulunmaktadır. Lisans programına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencini alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan okul binası inşaatı bitmiş olup binada eğitim öğretime başlanmıştır. Okul bünyesinde yapımı devam eden ve uygulama çiftliği olarak hizmet edecek olan 250 başlık büyükbaş hayvan çiftliği inşaatının Haziran 2015’de bitirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemiz hayvancılığı son yıllarda yapısal bir değişim içindedir. Küçük Aile İşletmesi adı verilen ve az sayıda hayvan bulunan sütçülük işletmeleri hızla azalmakta ve son yıllarda süt hayvancılığına verilen teşviklerin etkisiyle 100 baş ve daha fazla hayvan içeren işletmelerin sayısı hızla artmaktadır. Ancak bu tür büyük işletmelerin yönetimi profesyonellik gerektirmekte olup “Çiftlik Yöneticisi” diyebileceğimiz ve bu görevi üstlenebilecek teknik eleman yetiştiren bir yükseköğretim okulu ülkemizde bulunmamaktadır. HÜYO’nun kuruluş amacı son yıllarda ülkemizde eksikliği çok hissedilen Çiftlik Yöneticisi yetiştirmektir ve bu alanda ülkemizde bu amaçla kurulmuş ilk ve tek yükseköğretim okuludur. HÜYO, gelişmiş ülkelerde bu amaçla kurulmuş bulunan “Farm Management” (Çiftlik Yönetimi) ya da “Animal Production” (Hayvansal Üretim) eşdeğerinde olan 4 yıllık bir Yüksekokuldur. Söz konusu lisans eğitimi kapsamında modern anlamda bir çiftlik yöneticiliği için gerekli olan:

 Endüstriyel yem bitki ekimi,

 Silaj yapımı,

 Modern çiftlik yapı bilgisi,

 Sürü sevk ve idaresi,

 Hayvan besleme bilgisi,

 Hayvan ıslahı,

 İşletme yönetimi,

 Pazarlama,

 Koruyucu veteriner hekimlik konularında eğitim verilecektir.

HÜYO, yapısı gereği Süt İnekçiliği üzerine uygulamalı eğitim verecek olan bir okuldur. İçinde 250 başlık bir büyükbaş hayvan çiftliği, bu hayvanların endüstriyel yem maddeleri (yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır vb.) ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve öğrenciler için verilmesi gereken uygulamalı ziraat eğitimi için 1000 dönümlük bir arazisi olacaktır. Ayrıca bu sayıda hayvan içeren bir işletmenin çevre kirliliğine yol açmaması için hayvanlar tarafından üretilen dışkının değerlendirilmesi amacıyla bir Biogaz üretim tesisi ve organik gübre tesisi de okul bünyesinde yer alacaktır. Ayrıca gelişmiş ülkelerinde benzer okulların bünyesinde genel olarak bulunan ve bu tür işletmelerin karlılığı ve dolayısıyla merkezi hükümete bağımlı olmadan devamlılığı için gerekli olan 50 kW’lık bir Rüzgar Enerjisi Tribünü ve Güneş Enerjisi Panellerinin de okul bünyesinde kurulması planlanmaktadır.

Yeni Bir Meslek Olan Çiftlik Yöneticiliği Hakkında

Ülkemizde hızla artan büyük süt işletmeleri “Çiftlik Yöneticileri” için en önemli iş sahalarıdır. Bu tür işletmeler bu alanda tecrübe sahibi olan kişileri 3.000-10.000 TL arası ücretle istihdam etmektedirler. Ayrıca süt işletmelerine danışmanlık yapan firmalar da bu meslek dalı için istihdam yerleridir.  “Çiftlik Yöneticileri” için bir diğer iş sahaları ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu gibi kuruluşlardır. Özellikle süt inekçiliği ile ilgili olarak verilen teşviklere yapılan başvuruların değerlendirme aşamasında bu meslek sahipleri “Uzman” olarak görev yapabileceklerdir.