Ulaşım

ELEŞKİRT CELAL ORUÇ HAYVANSAL ÜRETİM YÜKSEKOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ


Erzurum Yolu 2 Km 04600 Eleşkirt, Ağrı – Türkiye
Tel: 0472 –711 40 02
mail :   huyo@agri.edu.tr

web:huyo.agri.edu.tr