HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Hemşirelik Bölümü 

Prof.Dr.Güray OKYAR
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Berivan BAKAN

Dr. Öğr. Üyesi Gamze YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARLI
Dr. Öğr. ÜyesiBurcu DEMİR GÖKMEN
Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞENTÜRK
Arş.Gör. Ela ERIŞIK
Arş.Gör. Eda ÇEKER

Arş.Gör.Metin YILDIZ