MİSYON - VİZYON

Özgörev (Misyon)

Sağlık Yüksekokulu hem akademik hem de sosyal bir kurum olarak diğer kurumlardan ayrı ve özel bir misyonu olan bilimsel bir örgüt ve servis eğitimi merkezidir. Bu misyon; eğitime, araştırma ve servis hizmetlerine işbirlikli ve çoklu disipliner yaklaşımlar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bu anlamda Sağlık Yüksekokulu, sağlık ekibinin etkili bir üyesi olarak, rol ve işlevlerini yerine getirecek, mesleki etik ilkelerini göz önünde bulundurarak yönetim ve araştırmalarda rol alabilecek nitelikli profesyonel meslek üyeleri yetiştirmektedir.

Özülkü (Vizyon)

Sağlık Yüksekokulu coşkulu ve eşzamanlı ilerlemelerle eğitim, servis ve araştırmada öncü, öğretim elemanları, personel ve öğrenci çeşitliliği ile de hem araştırma enginliği ve hem de derinliği sağlayan başta Ağrı ilinde sonra da sırasıyla yurtta ve yurtdışında bilinen bir eğitim merkezi olacaktır. Bunun için öğretim üyesi profillerini zenginleştirmeye, bünyesinde bulunan bölümlere öğrenci almağa ve bu bünyeye uygun yeni bölümler açmaya öncelikli olarak çaba sarf edecektir. Öğrencilerimizin kaliteli eğitim alması için bir yandan en üst düzeyde eğitim ve öğretim stratejilerinden yararlanmağa çalışırken diğer yandan sosyal ve kültürel etkinliklerle de onları toplumun en donanımlı bireyleri olarak yetiştirmeye özen gösterecektir.