YÜKSEKOKULUMUZ HAKKINDA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2003-2004 Öğretim yılında Ağrı Sağlık Yüksekokulu adı altında Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak ilk kez Hemşirelik Bölümüne öğrenci alarak lisans düzeyinde öğretime açılmış olan ve halen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak 166 öğrencisiyle kurumsal ve akademik varlığını sürdüren Sağlık Yüksekokulu, insan odaklı kariyere ilgi duyan öğrenciler için lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli seçenekler sunan bir sağlık programıdır.

Bünyesinde bulunan bölümlere göre çeşitli amaçlara yönelik disiplinler, aynı zamanda toplum tarafından ihtiyaç duyulan ve kültürümüzün insan yönleriyle ilgili olan disiplinler arası çalışmalar için nitelikli mezunlar yetiştirmede ve onları topluma entegre etmede özel bir fırsat sağlar. Sağlık Yüksekokulu değerli eğitim kadrosu “bilgelik davranışı yerine rehberlik görevi” olarak benimsediği eğitim felsefesiyle amaçlarına ulaşmayı ilke olarak benimsemiştir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bulunduğu konumu bakımından kendi evreninde “kaliteli yaşam standardı” sağlamak amacına yönelik Ağrı iline özel bir jeopolitik önem kazandıracak eğitim ve kariyer sağlayan en önemli kurumlardan birisidir.

Bilindiği gibi sağlık programları bütün dünyada her zaman popüler meslek gruplarını kapsayan oldukça geniş alanlar topluluğu olup bütün toplumlar tarafından övgü alan ve gelecekte de bu özgüvenle varoluşlarını sürdürecek çok saygın kurumlardır.

Sağlık Yüksekokulumuzun amacı; ülkesine ve insanlığa karşı evrensel görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, özgür ve bilimsel düşünebilen, insan ve hasta haklarına saygılı, geniş bir dünya görüşüne, analitik düşünce yeteneğine, anlık ve doğru kararlar verebilecek olgunluğa ve birikime sahip bireyler yetiştirmektir.