YÜKSEKOKULUMUZ HAKKINDA

Yüksekokulumuz Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu” adıyla kurulmuştur. Bünyesinde  “Konaklama İşletmeciliği,  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği” adı altında üç bölüm bulunmaktadır. Yüksekokulumuz faaliyetlerini, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında sürdürmektedir. Programımız, turizm sektöründe ilgili işletmelerin idaresi, yönetimi, verimliliğin arttırılması, kalite standardizasyonunun yükseltilmesi, pazarlama olanaklarının artırılması durumlarına yönelik uygun yöntem ve teknikler geliştirerek uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız konaklama işletmelerinin ön büro, muhasebe, yiyecek içecek vb. departmanlarında, yiyecek içecek işletmelerinde, eğlence sektöründe, ulaştırma işletmelerinde, turizm rehberliği, seyahat acentalarında, tur operatörlerinde ve hava yollarında istihdam olanağı bulmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz birinci ve ikinci sınıflarda işletme ağırlıklı dersleri de aldıklarından, bankacılık, reklamcılık, vb. sektörlerde de iş olanakları bulabilmektedirler.Türkiye, yetişmiş yeni işgücünün önemli bir kısmı için iş bulma olanakları kısıtlı olan bir ülkedir. Turizm sektörü bu konuda yeni iş alanlarının açılmasını sağlayarak önemli bir işlev görmektedir. Turizm sektörünün emek-yoğun bir sektör olması ve otomasyona diğer sektörlerden çok daha az olanak tanıması sektörde nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Turizm sektöründe gelişmiş ülkeler incelendiğinde, o ülkeleri ilginç ve çekici yapan unsurların sadece maddi kaynakları, yatırımları, tarihi ve doğal zenginlikleri değil, onları değerlendiren nitelikli insan gücü ve organizasyon yapısı olduğu görülmektedir. Turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin; temel işletmecilik ve yöneticilik bilgileri ile donatılmış, bir yabancı dili iyi, ikinci yabancı dili orta derecede anlayan, konuşan, okuyan ve yazan, turizm endüstrisinin yapısını ve turizm işletmelerinin işleyişini iyi bilen, bu işletmeleri, yönetebilmek için gerekli bilgi, beceri ve iş ahlakına sahip olan, analitik düşünebilen ve sorun çözme kabiliyeti gelişmiş bulunan ve iyi insan ilişkileri kurabilen çalışanlara, orta ve üst düzey yöneticilere duyduğu ihtiyaç giderek artmaktadır.Bu anlamda program, turizm sektöründe ilgili işletmelerin idaresi, yönetimi, verimliliğin arttırılması, kalite standardizasyonunun yükseltilmesi, pazarlama olanaklarının artırılması durumlarına yönelik uygun yöntem ve teknikler geliştirerek uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz ders programı, öğrencileri turizm endüstrisine ilişkin uygulamalı ve teorik bilgilerle donatacak şekilde hazırlanmıştır.