Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hazırlık Muafiyet Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine


1-      Muafiyet Sınavı 12 Eylül Salı saat 10:00’da yazılı sınav13 Eylül Çarşamba saat 10:00’da sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Bölüme ilk defa kaydolan öğrenciler ile bir önceki yıl Hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler sınava girebilirler.
 
2-      Muafiyet sınavının yazılı bölümü Yabancı Diller Yüksekokulu (BESYO Binası 1. Kat) dersliklerinde yapılacaktır. Sınavdan 15 dakika önce binaya gelip sınav salonunu bulmanız ve salon kapılarında asılı olan sınıf listelerinden hangi sınıfta sınava gireceğinizi bulmanız gerekmektedir. Sözlü sınav ise yine aynı binada öğretim elemanlarının ofislerinde bireysel olarak yapılacaktır.

3-      Yazılı sınava 10:15’den sonra gelenler kesinlikle sınav salonlarına alınmayacaktır.

4-      Sınavda tıpkı YGS/LYS sınavlarındaki gibi optik formlar kullanılacaktır.

5-      Hazırlık sınıfından muaf olmak için gereken başarı puanı 70’dir ve bu puan yazılı/sözlü sınavın toplamından elde edilir.

6-      Adaylar sınava gelirken Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Belgesini (veya kayıt sırasında verilen öğrenci kayıt belgesi) yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaktır. (Nüfus cüzdanı ve öğrenci belgesi/kayıt belgesinin ikisini de bulundurmak zorunludur)

7-      Yazılı ve sözlü sınavlara cep telefonu getirilmesi yasaktır. Sınav salonunda cep telefonları emanete alınmayacaktır. LÜTFEN SINAV GÜNLERİNDE OKULA GELİRKEN CEP TELEFONUNUZU YANINIZA ALMAYINIZ.

8-      Sınavlarda sözlük, elektronik sözlük vb. cihazların kullanımı yasaktır.

9-      Sınavda herhangi bir disiplin suçu (kopya girişimi, gözetmenle tartışma vs.) işlenmesi halinde öğrenci hakkında tutanak tutulacaktır.

10-  Öğrenci numarası, ad-soyad kodlamaları eksik olan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.