Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hazırlık Muafiyet Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine


Yabancı Diller Yüksekokulu Muafiyet Sınavı 18 Eylül Salı saat 10:00’da  yazılı sınav, 19 Eylül Çarşamba saat 09:30’da ise sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Bölüme ilk defa kaydolan öğrenciler ile bir önceki yıl Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler sınava girebilirler.
 
1-      Muafiyet sınavına girebilmek için adayların Yüksekokulumuza bu dilekçe ile 17 Eylül Pazartesi Saat 17:00'a kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

2-      Yazılı sınav, Yabancı Diller Yüksekokulu (BESYO Binası 1. Kat) dersliklerinde yapılacaktır. Sınavdan 15 dakika önce binaya gelip sınav salonunu bulmanız ve salon kapılarında asılı olan sınıf listelerinden hangi sınıfta sınava gireceğinizi bulmanız gerekmektedir. Sözlü sınav ise yine aynı binada belirlenen sınıflarda Yüksekokulumuzca belirlenecek komisyonlar tarafından yapılacaktır.

3-      Yazılı sınava 10:15’den sonra gelenler kesinlikle sınav salonlarına alınmayacaktır.

4-      Hazırlık sınıfından muaf olmak için gereken başarı puanı 70’tir ve bu puan yazılı/sözlü sınavın toplamından elde edilir.

5-      Adaylar sınava gelirken Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Belgesini (veya kayıt sırasında verilen öğrenci kayıt belgesi) yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaktır. (Nüfus cüzdanı ve öğrenci belgesi/kayıt belgesinin ikisini de bulundurmak zorunludur)

6-      Yazılı ve sözlü sınavlara cep telefonu getirilmesi yasaktır. Sınav salonunda cep telefonları emanete alınmayacaktır. Lütfen sınava gelirken cep telefonunuzu yanınıza almayınız.

7-      Sınavlarda sözlük, elektronik sözlük vb. cihazların kullanımı yasaktır.

8-      Sınavda herhangi bir disiplin suçu (kopya girişimi, gözetmenle tartışma vs.) işlenmesi halinde öğrenci hakkında tutanak tutulacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

10-  Öğrenci numarası, ad-soyad gibi bilgileri eksik olan sınav kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.