İleri İngilizce Bölümü

 
 
 
         Bölümün amacı, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programı uygulayan bölümlerin hazırlık sınıfı sonrasında öğretim programlarında yer alan mesleki yabancı dil ve ileri düzeyde yabancı dil derslerinin yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaçla yüksekokulumuzda görevli öğretim elemanları tarafından ilgili bölümlerin müfredatında yer alan İleri İngilizce, Mesleki Yabancı Dil gibi dersler ve bu derslere ait her türlü eğitim-öğretim etkinlikleri yürütülür.