Modern Diller Bölümü             Modern Diller Bölümü, üniversitemizin bütün önlisans, lisans ve lisansüstü bölüm ve programlarının müfredatlarında bulunan zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin ve bu derslerin bütün eğitim-öğretim etkinliklerinin yürütülmesini sağlar. Bu amaçla yüksekokulumuzda görevli öğretim elemanları İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince ve diğer dillerde yabancı dil derslerini yürütürler.