İdari PersonellerYüksekokul Sekreteri


 


 

Muhammet Fatih TURAN

Telefon :472 215 40 22 / 2711
E-posta : mfturan@agri.edu.tr


  Erhan IŞIK 

Telefon :
472 215 40 22 / 2717 
E-posta : eisik@agri.edu.tr;Yazı İşleri Görevlisi 
Tahakkuk Görevlisi
Taşınır Kayıt Kontrol Görelisi