İdari Personeller

Yüksekokul Sekreteri Muhammet Fatih TURAN Telefon :472 215 40 22 / 2711 E-posta : mfturan@agri.edu.tr


 

Erhan IŞIK 

Telefon :
472 215 40 22 / 2717 

E-posta : eisik@agri.edu.tr;Yazı İşleri Görevlisi 
Tahakkuk Görevlisi
Taşınır Kayıt Kontrol Görelisi