Mizyon & Vizyonumuz


Misyonumuz;
 
 
 • Öğrencilere yabancı dili temel dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kullanabilecek düzeyde eğitim vermek,
 •  
 • Yabancı dilde sunulacak eğitim-öğretim etkinliklerini takip edebilecek bilgi ve becerilerle donanmış öğrenciler yetiştirmek,
 •  
 • Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma misyonlarını yerine getirirken karşılaşılan yabancı dil engelinin aşılmasına katkıda bulunmak,
 •  
 • Çağdaş dil eğitiminde kullanılan yöntem, teknik, yaklaşım ve materyallerin personelimiz ve öğrencilerimiz tarafından tanınıp kullanılmasını sağlamak,
 •  
 • Yüksekokulumuz akademik ve idari personelinin çağdaş performans ve kalite değerlendirme ölçütlerinde başarılı olmasını sağlamak adına hizmet içi eğitim ve destek sağlamak,
 •  
 • Üniversitemiz çatısı altında yabancı dil eğitimi-öğretimi alanında ulusal ve uluslararası etkinliklerde söz sahibi olmak.
 
 


Vizyonumuz;
 
 
 

           Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin akademik ve bilimsel alandaki gelişim ve yükselme ivmesine katkıda bulunarak üniversitemiz öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin yabancı dil bilgi ve becerileriyle donanmış bireyler olmalarıdır.