Yönetim Kurulu

 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


 
  UNVANI ADI SOYADI GÖREVİ
  Dr. Ö. Üyesi M. Yavuz KONCA Başkan
  Öğr. Gör. Emrullah AY Üye
  Doç.Dr. Mucip GENİŞEL Üye
  Doç.Dr. Metin BAYRAM Üye
  Dr. Öğr.Üyesi Davut DAĞABAKAN Üye
  Yüksekokul Sekreteri Muhammet Fatih TURAN Raportör 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL KURUL ÜYELERİ


 
UNVANI ADI SOYADI GÖREVİ
  Dr. Öğr. Üyesi M. Yavuz KONCA Başkan
  Öğr. Gör. Emrullah AY Üye
  Dr. Öğr.Üyesi  Davut DAĞABAKAN Üye
  Yüksekokul Sekreteri Muhammet Fatih TURAN Raportör