0472 –215 98 63 ocinar@agri.edu.tr

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü