0472 –215 98 63 ocinar@agri.edu.tr

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü -E-REHBER

Adı Soyadı Birim Görev Telefon Dahili E-Posta Özgeçmiş

Hızlı Erişim