0472 –215 98 63 isg@agri.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü

Temel İSG Eğitimleri

Üniversitemizde temel isg eğitimi 2018 kasım ayında verilmiştir.