0472 –215 98 63 isg@agri.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü

İlkyardım Eğitimi

Üniversitemizden 33 kişiye ilk yardımcı eğitimi verilmiştir. Eğitimler 2017 yılı sonu itibariyle tamamlanıp sertifikalar verilmiştir.
BİRİMLER İLK YARDIMCI İSİM LİSTESİ