0472 –215 98 63 isg@agri.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü

Yangın Eğitimi

Üniversitemiz personeline 2017 yılı içerisinde yangın eğitimi 2 gün süreyle verilmiştir.