0472 –215 98 63 isg@agri.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü

KBRN Eğitimi

KBRN eğitimi 2017 yılı içerisinde AFAD tarafından personellerimize verilmiş olup katılım belgesi dağıtılmıştır.