0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Organik Tarım

Genel Bilgiler

  • BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ORGANİK TARIM PROGRAMI

Son yıllarda gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı bitkisel üretimde artışın yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunların çözümünü sağlayacak ayrıca çevre kirliliğini, ekolojik yapıyı ve insan sağlığını ön plana alacak sürdürülebilir tarım tekniklerine geçiş yapılması zorunludur. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının en önemli ayaklarından biri de organik tarımdır.

Organik tarım, belirli kural ve gereklilikler çerçevesinde yapılan ve doğayı sömürmeyen sürdürülebilir tarım yöntemidir. Organik tarımın amacı insanların eko-sistemde hatalı uygulamaları sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik; üretimde sadece miktar artışı değil aynı zamanda ürün kalitesini de yükseltmektir. Organik tarımla;

  • Kaybolan doğal denge yeniden sağlanabilir.
  • Kontrollü, sertifikalı ve insan sağlığına zararsız ürünler üretilir.
  • Toprak verimliliği artar.
  • Toprak, su ve havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığı korunur.
  • En önemlisi ise ürün kalitesi artar.

Organik Tarım; ülkemizde ve dünyada hızla gelişmekte olan bir sektör haline gelmiştir. Dünya gıda tüketiminde tüketicinin bilinçlenmesiyle birlikte sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelim oldukça artmıştır. Ancak bu konuda kamu ve özel tarım kuruluşlarında yetişmiş teknik eleman sıkıntısı hat safhadadır. Türk tarımı tüm bu sıkıntıların aşılması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ile birlikte, dünya ve Avrupa pazarlarıyla rekabet edebilecek ve kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşacaktır.

Organik Tarım Programının amacı; Dünyada ve Ülkemizde hızla gelişmekte olan Organik Tarım Sektörünün ihtiyacı olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere; organik tarım tekniklerini bilinçli bir şekilde uygulayabilecek, düşünen ve girişimci yeteneğe sahip elemanlar yetiştirmektir.

Aynı zamanda ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen meslek elemanı yetiştirmektir. Organik Tarım programı temelde organik prensipler çerçevesinde tarımsal üretim (bitkisel ve hayvansal üretim) ilkelerini esas almakla birlikte konvansiyonel tarım üretim sistemlerini de kapsamaktadır. Bu nedenle öğrenciler, özelde organik bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili derslerin yanında diğer tarımsal üretim şekillerine ilişkin bilgilerle de donatılmaktadır. Öğrenciler iki yıllık öğrenimleri süresince organik tarım alanındaki güncel gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.

Organik tarım programı; normal eğitim vermekte olup programa yeni sisteme göre Yüksek Öğretim TYT Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Programdaki normal eğitim süresi 2 yıldır.

Yüksek okulumuz Organik Tarım Programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında 2010 yılında açılmış ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren de öğrenci almaya başlamıştır. Programda kadrolu konusunda uzman 4 öğretim üyesi bulunmaktadır. Yüksek okulumuzda, Program öğrencilerinin kullanımına sunulmuş, yeterli sayıda internet bağlantılı bilgisayar ile derslerinde kullanılmak üzere  projeksiyon destekli sınıflar vardır. Programdan mezun olabilmek için; 120 AKTS ve 40 iş günü Staj yapmak zorunludur.

Organik Tarım Programı'nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere önlisans diploması verilir. Mezunlar Organik Tarım Teknikeri ünvanı almaktadır.

Mezun olan öğrenciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri organik tarım işletmeleri, organik pazarlar, organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayan özel sektör kuruluşları, organik ürün sertifikası veren kuruluşlar, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayiler ve KOBİ’lerde çalışabilirler. Ayrıca kendileri organik tarım yapabilirler.
            Bu programı tamamlayan öğrenciler 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde olacaklarından; Dikey Geçiş Sınavı
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme vb Ziraat Fakülteleri bölümlerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır veya Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir.