0 472 312 00 09 dogubayazitmyo@agri.edu.tr

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı
         Küreselleşen dünyada teknoloji ve sağlık alanında yaşanan hızlı değişim, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermektedir. Hızla büyüyen ülkemizde çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücüne olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu “üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanları” mesleki teknik öğretim ile karşılanmaya çalışılmaktadır. 
        Yüksekokulumuz eğitim öğretime 2012-2013 yılından 46 öğrenci ile başladığı ve 2015 yılından itibaren bugüne kadar binlerce öğrencisine ön lisans diploması vererek ülkemiz sanayisine ve sağlık sektörüne nitelikli ara kademe teknik eleman kazandırmaktadır. Halen 5 programda yaklaşık 500 öğrencisiyle öğrenim faaliyetlerini sürdüren Yüksekokulumuzun amaçlarından biride bu sayıları arttırmak ve mezun ettiği teknikerleri sektörlerinde aranan kişiler haline getirmektir.
        Yüksekokulumuz bölgede az rastlanan kampüsü ile; spor kompleksleri, 1400 kişilik açık hava amfi tiyatrosu, 1000 kişilik kapalı spor salonu, halı sahaları,  1000 kişilik yemekhanesi, 2000 kişilik derslik binası, çok amaçlı toplantı salonları, her programa özgü uygulama alanları, donanımlı son teknolojik amfileri ile uygulama mutfakları, tıbbi uygulama laboratuvarları ve kendi alanlarında yetişen etkin akademik personelleri ile öğrencilerimize çağın en modern ve uygulanabilir eğitimleri verilmektedir.
        Bu doğrultuda, Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilerimize ve kayıt yaptırmayı düşünen gençlerimize, biz akademisyenlerin üzerimize düşen sorumluluğun farkında olduğumuzu belirtiyor, sevgilerimi sunuyorum.


  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih YILDIRIM 
Doğubayazıt Ahmed-i Hani 
Meslek Yüksekokulu Müdürü