0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Hukuk Müşavirliği

Görev ve Sorumluluklarımız

 • Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak, 
 • Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki Kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,
 • Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Üniversitenin tüm birimlerine ilişkin hukuki, mali, idari ve cezai sonuç doğurabilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek,
 • Üniversitenin leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini adli makamlarda takip etmek,
 • Üniversite personeli ve öğrencilerle ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen soruşturma raporlarının mevzuata uygunluğunu incelemek ve bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmek,
 • Üniversite adına düzenlenecek sözleşme, protokol ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasına yardımcı olmak,
 • Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek,
 • Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek; adli ve idari yargı mercileriyle icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap vermek,
 • Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük Makamını temsil etmek,
 • Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı incelemek ve yenilikleri takip etmek,
 • Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri diğer görevleri yerine getirmek.