0472 –215 98 63 iletişim@agri.edu.tr

Ebelik Bölümü

EBELİK BÖLÜMÜ


Misyon - VizyonMisyon

Ebelik hizmetlerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde tanımlanmış yetkinlikleri kazanan, kadın, yenidoğan ve toplum sağlığı konusunda yeterli bilgi ve beceriyi kazanmış, sağlık eğitimi verebilen, bilimsel araştırmalar yapabilen, mesleki etik ilkelere bağlı kalarak sağlık hizmetini geliştirme yeteneğine sahip ebeler yetiştirmektir. en iyi kanıtlara ve sağlam yargılara dayanan yetenekli, etik ve dikkatli uygulamalar yoluyla yaşamları boyunca sağlığı, esenliği ve saygınlığı geliştirmeye ve korumaya hazırlamak, araştırma ve zengin ders içerikleri ile bilgilerini geliştirmektir.


Vizyon

Bilimsel alana katkı sağlayan, yeniliğe açık, kalite odaklı, eğitim, araştırma ve profesyonel uygulamaları benimseyen, sağlığın korunmasını önceleyen, etik değerlere sahip bölüm olmaktır.