0472 –215 98 63 iletişim@agri.edu.tr

Ebelik Bölümü

EBELİK BÖLÜMÜ


MİSYON - VİZYON

Misyonumuz: "Ebeleri en iyi kanıtlara ve sağlam yargılara dayanan yetenekli, etik ve dikkatli uygulamalar yoluyla yaşamları boyunca sağlığı, esenliği ve saygınlığı geliştirmeye ve korumaya hazırlamak, araştırma ve zengin ders içerikleri ile bilgilerini geliştirmektir”.

Vizyonumuz: "Sağlığı iyileştirmek ve geliştirmek için etik, sanat, teori, bilim, araştırma, eleştirel analiz, kalite güvencesi ve diğer bilimsel faaliyetler yoluyla; eğitim, araştırma ve profesyonel uygulamalara öncülük eden ebelik bölümü olmaktır”