0472 –215 98 63 iletişim@agri.edu.tr

Ebelik Bölümü

EBELİK BÖLÜMÜ


MİSYON - VİZYON

MISYONUMUZ: "EBELERI EN IYI KANITLARA VE SAĞLAM YARGILARA DAYANAN YETENEKLI, ETIK VE DIKKATLI UYGULAMALAR YOLUYLA YAŞAMLARI BOYUNCA SAĞLIĞI, ESENLIĞI VE SAYGINLIĞI GELIŞTIRMEYE VE KORUMAYA HAZIRLAMAK, ARAŞTIRMA VE ZENGIN DERS IÇERIKLERI ILE BILGILERINI GELIŞTIRMEKTIR”.

Vizyonumuz: "Sağlığı iyileştirmek ve geliştirmek için etik, sanat, teori, bilim, araştırma, eleştirel analiz, kalite güvencesi ve diğer bilimsel faaliyetler yoluyla; eğitim, araştırma ve profesyonel uygulamalara öncülük eden ebelik bölümü olmaktır”

Tarihçe: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 4 yıllık (8 yarıyıl) lisans programıdır. Ebelik Bölümü mezunlarına “Ebelik Lisans” diploması verilmektedir. Mezunlarımız Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunca 2547 Sayılı Kanun gereğince “Ebe” unvanını kullanmaktadır. Ebelikte Lisans programına 2021 güz döneminde başlanacaktır. Ebelik bölümünde 2021 yılı itibari ile 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.