0472 –215 98 63 iletişim@agri.edu.tr

Ebelik Bölümü

Genel Bilgiler

Ebelik mesleğinin, topluluk ve ailenin verimli topraklarından kaynaklanan, kendi kendini motive eden bir süreç olduğuna inanıyoruz. Doğum yapan kadınlar her zaman yaşamımızda olduğu ve olacağı gibi, ebelik mesleği de insan hayatı var olduğu sürece yeryüzünde yerini alacaktır. Ebeler kadın ile birlikte doğum halkasını kurarken aynı zamanda bağımsız rolleriyle birlikte bebeğe, aileye ve topluma bakım sağlayan kişilerdir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü olarak ebelik eğitimi bağlamında, öğrencileri bilgi dolu ve duyarlı bir şekilde uygulamaya hazırlamaktayız. Ebelik Bölümü olarak Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) felsefesini benimsemekteyiz. Sürekli olarak öğrenci merakından ve öğrenme sevgisinden ilham almaktayız. Öğrencilere hem kişisel hem de profesyonel olarak kendileri için sorumluluk almayı öğretmeye çalışıyoruz. Küresel alanda ebelik mesleğinin gelişimi için sağlam bir temel oluşturan klinik ve akademik ortam sağlamaktayız. Araştırma odaklı öğretim yoluyla, en son teknolojiye sahip simülasyon laboratuvarı ile öğrencilerin gelişimini desteklemek, yenilenen araştırmalarla birlikte, sürekli olarak mesleki sınırları genişletmek, uygulamada kanıta dayalı eğitime kendini adamış ve yaşam boyu öğrenmeye odaklı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu program mezunları;

  • Kadınlara yaşamları boyunca birinci basamak sağlık hizmeti sunan,
  • Kadınları kendi sağlık hizmetlerine katılmaları için güçlendiren,
  • Disiplinler arası bir sağlık hizmeti ekibi bağlamında özerk ancak iş birliği içinde kadın sağlığı hizmeti sağlayıcısı,
  • Kadın sağlığının genel ilerlemesi için bir savunucu,
  • Sağlık hizmeti uygulama ortamlarında kamu politikasının temel kavramları hakkında bilgili,
  • Yaşam boyu öğrenme, eğitim ve araştırmaya aktif olarak katılan,
  • Kadın çocuk ve ailelere yüksek kalitede sağlık hizmeti sağlamak ve teşvik etmek için bilgi teknolojisinin kullanımında yetkin özelliklere sahip, kamu veya bireysel alanda mesleğini icra etme imkânı bulabilmektedirler.