0472 –215 98 63 shmyo@agri.edu.tr

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı

MİSYONUMUZ/VİZYONUMUZ Yetersizlikten etkilenen bireylerin diğer tüm bireyler gibi sağlık ve bakım, sosyal, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması sosyal devlet anlayışının temelinde yer almaktadır. Günümüzde engelli bireylerin bedensel, ruhsal, psikolojik ihtiyaçlarını doğru tespit edebilen, doğru müdahaleler geliştiren ve aile eğitimleri ile verilen hizmetin kalitesini arttıran, bu hizmetlerin sürekliliğini sağlayan bakım elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla bölümümüzde bakıma muhtaç kişiye evde veya kurumda sunulan profesyonel destek hizmetlerini doğru şekilde sunacak olan engelli bakım teknikeri yetiştirilmektedir.

Mezun olan engelli bakım teknikerlerinden beklenen özellikler şunlardır:

  • Yetersizliği olan bireylerin fiziksel, psikolojik ve gelişimsel özelliklerini bilmek
  • Bireylere sunulan tedavi süreçlerinin takibini yapan ve ihtiyaçlarını analiz edebilen
  • Yetersizliği olan bireylere koşulsuz saygı duyan ve mesleki etik ilkeleri uygulayabilen
  • Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlemler almak
  • Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlamak
  • Bireylerin günlük yaşam ihtiyaçlarını ve destek hizmetleri sunabilmek
  • Her bireye özgü bakım planlarını yapabilmek
  • Yaratıcı, hoşgörülü, yenilikçi olmak.

Bu programdan mezun olan öğrenciler ‘’Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubunun görüşü ile meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olacak öğrencilere verilecek ünvanlar konusu 12.09.2012 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu toplantısında incelenmiş ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlı'nın görüşü de dikkate elınarak, 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı, önlisans mezunlarının "Sağlık Teknikeri"unvanını kullanması uygun görülmüştür." Gereğince sağlık teknikeri olarak mezun olmaktadırlar.
Çalışma alanları: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli bireylerin evlerinde olmak üzere görev yapabilirler. Alanda iş bulma imkânı oldukça geniştir.

Programdan mezun olan öğrenciler için ilk ve acil yardım, hasta ve yaşlı hizmetleri, laboratuvar teknisyenliği gibi sağlık teknikerliği bölümlerine yatay geçiş hakkı verilebildiği gibi; hemşirelik, Beslenme ve diyetetik, fizik tedavi, ergoterapi gibi lisans programlarına sınavsız geçiş ve/veya dikey geçiş ile lisans tamamlama hakkı da sunulmaktadır.
Program öğrencilerinin zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmakta olup toplam 30 işgünüdür. Okulumuz bünyesinde bölümümüze hem normal hem ikinci öğretime öğrenci kabulü yapılmaktadır.