0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Hemşirelik Bölümü

Genel Bilgiler Hemşirelik


Misyon

Bilimsel ilkeler doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeyi hedefleyen, evrensel ve kültürel değerleri dikkate alan hemşireler yetiştirmektir.

Vizyon

Hemşirelik eğitim, araştırma ve uygulamalarında mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış, bilimsel düşünceye sahip, etik değerleri ve multidisipliner yaklaşımı benimsemiş, liderlik özelliklerine sahip yetkin hemşireleri yetiştirerek toplumun sağlığının geliştirilmesine anlamlı katkıda bulunmak ve akredite bir hemşirelik bölümü olmaktır.