0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı

Genel Bilgiler

Misyon ve Vizyon

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, merkezinde bulunan “insan” gerçeğinin geçmiş-şimdi-gelecek çizgisini nedensellik ilkesi içerisinde inceleyip anlamlandıran, aşamaları gösteren, evreleri aydınlatan,  konumlandıran, tanıtıcı ve hazırlayıcı bir güzel sanat etkinliğinin bilimsel araştırma sahasıdır.

Türk dili ve edebiyatının gerek sosyal, siyasi, askeri olayların etkisiyle gerek insanımızın mizacı, duyarlığı ve yakın ilgisiyle binlerce yıl önce oluşup halen devam eden süreçte her an gelişen zengin içeriği barındırması; Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı adları altındaki beş bilim dalında araştırmalar yapılmasını gerektirir. Bu bağlamda dilimizin kusursuz şekilde öğretilip kullanılabilmesini, kültür tarihimizin ve folklorik unsurların canlı tutulup nesillere aktarılabilmesini, şair, yazar, düşünür, edebî eserlerin anlaşılabilmesini sağlarken estetik haz/hayranlık uyandırılıp ruhî doygunluğa ulaştırma hedeflenir. Kolektif bellekle bağları kuvvetli, medeniyet tarihinin tüm birimlerinden ses alabilen, tavır geliştirebilen, bilinç sahibi, hisseden/hissettiren, fark eden/fark ettiren, değer taşıyıcısı bireyler yetiştirme amacı taşınır.

11 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisinin bulunduğu bölümümüzden mezun olan öğrenciler, devlet okullarında veya özel kurumlarda öğretmenlik yapma, bakanlıklar, basın yayın kuruluşları ve arşivlerde çalışma, lisansüstü eğitimlerine devam ettikleri takdirde akademisyen olma haklarını elde ederler.

Bölüm Başkanlığı