0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

ELEKTRİK

Genel Bilgiler

Elektrik Programının amacı; elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri elektrik tesislerinin projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması gibi konularda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde, kalifiye elemanlar yetiştirmektir.

Elektrik programı, günümüz teknolojisine uygun tekniker eğitimi ihtiyaçlarına cevap verecek yeterli açılımları içermektedir. Eğitim programı, gelişen teknolojilere paralel, bölgesel ve yerel farklılıklara cevap verebilecek bir yapıya sahiptir. Bu program öğrencilerin araştırma ve geliştirme esaslı çalışmalar yapmalarını sağlamak ve girişimcilik yönlerini de kullanarak kendi iş imkânlarını oluşturmalarına yardımcı olur. Gelişmiş toplumlarda özellikle uygulamalı bilimler alanlarında eğitim gören ön lisans öğrencileri mezuniyetlerinin akabinde kendi iş imkânlarını oluşturmakta ve ülkelerinin kalkınmasında itici güç olmaktadırlar.

Programımız Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 02.11.2001 tarihli toplantısında METEB Projesi çerçevesinde 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d -2 maddesi uyarınca İkinci Öğretimi açılmıştır. 2011-2012 Öğretim yılında da Örgün Öğretimi açılmıştır. Programımız Elektrik Teknikeri yetiştirmektedir. Öğretim dili Türkçedir.

Bu program, 2 yıllık Meslek Yüksekokulu kapsamında, 120 AKTS kredilik önlisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere Elektrik Teknikerliği alanında Önlisans Diploması verilir.

Bu programa kabul edilecek adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş veya öğrenci değişimi programlarına başvuru yapabilir. Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Programımıza kabul edilmek isteyen adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F ya da FD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

"Elektrik" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Bilimleri Teknolojileri ve Uzay Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.