0 472 312 00 09 dogubayazitmyo@agri.edu.tr

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu

Müdür Yardımcıları

 Müdür Yardımcısı
                         
 
                 
   
   Öğr. Gör. Mehmet Emin ATAY

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705

  E-posta: meatay@agri.edu.tr

                                                                              
            

 Müdür Yardımcısı 
 
 
                 
   
 Dr. Öğr. Üyesi Özcan BULANTEKİN 

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705

  E-posta: obulantekin@agri.edu.tr
                                                                                          
  


 Müdür Yardımcısı
                         
 
                 
   
  Öğr. Gör. Nurullah BÜLBÜL

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705
  E-posta: nbulbul@agri.edu.tr

                                                                              
            

  

 Müdür Yardımcısı
                         
 
                 
   
  Öğr. Gör. Nurullah BÜLBÜL

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705
  E-posta: nbulbul@agri.edu.tr

                                                                              
            

 Müdür Yardımcısı
                         
 
                 
   
  Öğr. Gör. Nurullah BÜLBÜL

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705
  E-posta: nbulbul@agri.edu.tr

                                                                              
            

 Müdür Yardımcısı
                         
 
                 
   
  Öğr. Gör. Nurullah BÜLBÜL

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705
  E-posta: nbulbul@agri.edu.tr

                                                                              
            

 Müdür Yardımcısı
                         
 
                 
   
  Öğr. Gör. Nurullah BÜLBÜL

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705
  E-posta: nbulbul@agri.edu.tr

                                                                              
            

 Müdür Yardımcısı
                         
 
                 
   
  Dr. Öğr. Gör. Mehmet Salih YILDIRIM

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705
  E-posta: msyildirim@agri.edu.tr

                                                                              
            


 Müdür Yardımcısı
                         
 
                 
   
  Dr. Öğr. Gör. Mehmet Salih YILDIRIM

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705
  E-posta: msyildirim@agri.edu.tr

                                                                              
            


 Müdür Yardımcısı
                         
 
                 
   
  Dr. Öğr. Gör. Mehmet Salih YILDIRIM

  Telefon: 0 472 312 00 09 / 5705
  E-posta: msyildirim@agri.edu.tr

                                                                              
            


 Müdür Yardımcısı
 Müdür Yardımcısı