0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Genel Bilgiler

Neden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü:

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans programı günümüz ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin yetiştirilmelerini hedeflemektedir. Deneyimli ekibimizle, programımız mezunlarımıza çok sayıda kariyer fırsatı sağlayan, esnek bir lisans derecesidir. İngilizce bilgi toplamak, okumak ve yazmak bu yeni bilgi çağında temel bir beceridir. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüz tam olarak bu becerileri sağlamaya yönelik oluşturulmuştur. Ek olarak, edebiyat okumak fikirleri ve olası benlikleri zihinde canlandırma ve deneyimleme fırsatı sunar. Kurgusal eserler evden ayrılmadan zaman ve mekânda seyahat etmenizi sağlar. Böylece edebiyat size dünyanın bir başkasının gözünden nasıl göründüğünü gösterir.

İlk yılınızda, dil ve edebiyat çalışmasında kullanılan kavramsal ve teknik araçlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. İkinci, üçüncü, ve dördüncü yıllarınızda İngiliz edebiyat tarihi, türleri, ve yazarları üzerine yapacağınız çalışmalarınızı, geç ortaçağ edebiyatından post modern edebiyata uzanan dönemler hakkında öğrenip, okuyup, ve makaleler yazarak genişleteceksiniz.    


İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından mezun olanlar aşağıdaki becerilere sahip olabilirler:

Karmaşık metinleri okuma ve yorumlamak,
Eleştirel düşünmek,
Stil ve zarafetle yazmak,
Elektronik ve geleneksel kaynakları kullanarak araştırma yapmak,
Kanıta dayalı argümanlar oluşturmak,
Okunan ve yorumlanan eserleri çeşitli kültürel bağlamlara yerleştirmek,
Çevrelerindeki dünyayı sofistike bir şekilde yorumlamak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından mezun olanlar aşağıdaki kariyerleri yapabilirler:

Yazar,
Öğretmen/akademisyen,
Editör,
Reklamcı,
Bilgi teknolojileri uzmanı,
Halkla ilişkiler yöneticisi,
Diplomat,
Film yapımcısı vs.