0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Genel Bilgiler

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programımız, hazırlık eğitimiyle birlikte toplamda 5 yıl sürmektedir. Uluslararası eğitim ve tecrübeye sahip alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitim müfredatımızda İngiliz Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Kültürü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, çeviri ve edebiyat teorisi gibi dersler verilmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programımız, öğrencilere temel edebiyat anlayışının yanı sıra İngiliz edebiyatının başlıca türlerini ve dönemlerini kapsayan dersleri içerir. Metin analizi ve eleştirisi derslerin önemli bir bölümünü oluşturur. Öğrencilere İngiliz dilinin ve edebiyatının zenginliğini ve derinliklerini anlamaları için gerekli donanımı sunmayı amaçlayan programımız, eleştirel düşünce yeteneği kazanmış, analitik becerilere sahip, kültürel farklılıklara duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Farklı bakış açılarının değerini anlamayı ve bunları kavrama yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan bölümümüz, edebi eserlerle öğrencilere zaman ve mekânda yolculuk yapma fırsatı sunarak, kendi düşüncelerini ve benliklerini zihinsel olarak canlandırma ve gerçek potansiyellerine ulaşmalarını hedefler. Bu çerçevede, İngiliz dilinin ve edebiyatının gücünü anlayan, kültürel zenginlikleri değerlendiren ve günümüz iş dünyasında ciddi talep edilen küresel iletişim becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, özel kurumlarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapma, yayınevlerinde editörlük, yazarlık ve çevirmenlik, medya ve basın sektöründe metin yazarlığı, reklamcılık ve film yapımcılığı, turizm, bankacılık ve ticaret sektörlerinde yöneticilik, büyükelçilik ve konsolosluklarda memuriyet ve diplomatlık ve lisansüstü eğitimlerine devam ettikleri takdirde akademisyenlik gibi sınırsız bir çalışma hayatı sunmaktadır.  

İDE Bölüm Başkanlığı