0472 –215 98 63 yabancidiller@agri.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Misyon & Vizyon

Misyonumuz; 
  • Öğrencilere yabancı dili temel dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kullanabilecek düzeyde eğitim vermek,
  • Yabancı dilde sunulacak eğitim-öğretim etkinliklerini takip edebilecek bilgi ve becerilerle donanmış öğrenciler yetiştirmek,
  • Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma misyonlarını yerine getirirken karşılaşılan yabancı dil engelinin aşılmasına katkıda bulunmak,
  • Çağdaş dil eğitiminde kullanılan yöntem, teknik, yaklaşım ve materyallerin personelimiz ve öğrencilerimiz tarafından tanınıp kullanılmasını sağlamak,
  • Yüksekokulumuz akademik ve idari personelinin çağdaş performans ve kalite değerlendirme ölçütlerinde başarılı olmasını sağlamak adına hizmet içi eğitim ve destek sağlamak,
  • Üniversitemiz çatısı altında yabancı dil eğitimi-öğretimi alanında ulusal ve uluslararası etkinliklerde söz sahibi olmak.
Vizyonumuz;

  •  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin akademik ve bilimsel alandaki gelişim ve yükselme ivmesine katkıda bulunarak üniversitemiz öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin yabancı dil bilgi ve becerileriyle donanmış bireyler olmalarıdır.