0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, örgün öğretimde okuyan 337 öğrencisi ve 2 Doç. Dr.,  5 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Arş. Gör. olmak üzere 9 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim veren seçkin bir bölümdür. Bölümümüz yeniden düzenlenen sınıf öğrenci sayıları ile ideal sınıflarda uygun ders yapma imkânına sahiptir. Sınıfların tamamına yakını sunum cihazlarıyla donatılmış olup, öğrenciler ders etkinliklerini bu sınıflarda modern eğitimin gereğine uygun bir şekilde yerine getirmektedirler. Bölümden mezun olanlar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel statülü özel okullarda öğretmen, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde akademisyen, olarak çalışabilirler.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalıın Misyonu;

Sürekli değişen dünyada bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üreten, değişen koşullara ayak uyduran, geleceğe yönelik hedefleri olan, farklı disiplinleri sentez edebilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim becerilerini kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, düşüncelerini açıkça ifade edebilen, sorumluluk ve mesleğine adanmışlık duygusuna sahip insan merkezli ve özgür düşünen öğretmenler yetiştirmektir.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalının Vizyonu;

Gelişen ve değişen dünyadaki bilimsel ve teknolojik değişimlere ayak uydurabilen, toplumsal değerlere duyarlı, becerileri gelişmiş, teknolojileri etkin kullanabilen, iletişim becerilerine sahip, sorgulayıcı, araştıran, problem çözen, tartışan, dinleyen, işbirlikli çalışmaktan zevk alan, sorumluluk sahibi sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Ayrıca öğrencinin öğrenme ihtiyacını merkeze alan “bireyselleştirilmiş bir öğrenmeyi” programın temel vizyonu olarak ortaya koymaktır. Bunun sağlanabilmesi için sınıfta problem başlatma, varsayımda bulunma, doğrulama, ilişkilendirme, genelleme döngüsü oluşturmada öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin kullanılması esas alınmaktadır.