0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, örgün öğretimde okuyan 337 öğrencisi ve 2 Doç. Dr.,  5 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Arş. Gör. olmak üzere 9 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim veren seçkin bir bölümdür. Bölümümüz yeniden düzenlenen sınıf öğrenci sayıları ile ideal sınıflarda uygun ders yapma imkânına sahiptir. Sınıfların tamamına yakını sunum cihazlarıyla donatılmış olup, öğrenciler ders etkinliklerini bu sınıflarda modern eğitimin gereğine uygun bir şekilde yerine getirmektedirler. Bölümden mezun olanlar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel statülü özel okullarda öğretmen, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde akademisyen, olarak çalışabilirler.

Misyon

Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki en üst düzeyde yerini alabilmesi için gerekli olan demokratik, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okur yazar; yeni nesilleri eğitme bilincinde; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen; özgüveni yüksek; uluslararası birikimler edinen, izleyen ve uygulayan sınıf öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda öncülük yapmaktır. 


Vizyon

Ülkemizin, ulusumuzun ve insanlığın  zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi,  bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş uygarlıklar için ihtiyaç duyacağı gereksinimlere cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli görevi alabilecek milli ve evrensel kültür değerlerine bağlı, çağdaş bilim insanları ve sınıf öğretmenleri yetiştirmektir